Ξέφωτο

Ιστορία

Στην πολυπολιτισμική Selânik

Στην πολυπολιτισμική Selânik

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Από το βιβλίο του Απόστολου Βακαλόπουλου Ιστορία της Θεσσαλονίκης 316 π.Χ.-1983, εκδ. Αφών Κυριακίδη Κατά την πρώτη, σύντομη περίοδο της τουρκικής κατοχής (1387-1403), στα 1391 «τότε πρέπει να βεβηλώθηκαν, όπως μνημονεύει ο […]

Jan, 20
Φεουδαλικὴ Κοινωνία τοῦ Marc Bloch

Φεουδαλικὴ Κοινωνία τοῦ Marc Bloch

Ἐδῶ μπορεῖ κανεὶς νὰ διαβάσει μιὰ περίληψη ἐκ μέρους μου τοῦ βιβλίου Ἡ φεουδαλικὴ κοινωνία τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ Marc Bloch (ἐκδ. Κάλβος).

Jan, 16
Τὸ μέλλον τοῦ παρελθόντος

Τὸ μέλλον τοῦ παρελθόντος

«Ὁ εύρωπαϊκὸς φεουδαλισμὸς παρουσιάζεται λοιπὸν ὡς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς βίαιης διάλυσης τῶν παλαιότερων κοινωνιῶν…Ὑπῆρξε περισσότερο κοινωνία ἀνισότητας παρὰ κοινωνία ἱεραρχίας καὶ περισσότερο κοινωνία ἀρχηγῶν παρὰ εὐγενῶν· ἦταν κοινωνία δουλοπαροίκων, ὄχι δούλων…Μέσα στὴ γενικὴ ἀναρχία ἡ […]

Dec, 13

Navigation

Please use the navigation to move within this section.