Ξέφωτο

Information

This article was written on 13 Dec 2010, and is filled under Ανεπίκαιροι στοχασμοί, Ιστορία, Νέα Τάξη.

Τὸ μέλλον τοῦ παρελθόντος

«Ὁ εύρωπαϊκὸς φεουδαλισμὸς παρουσιάζεται λοιπὸν ὡς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς βίαιης διάλυσης τῶν παλαιότερων κοινωνιῶν…Ὑπῆρξε περισσότερο κοινωνία ἀνισότητας παρὰ κοινωνία ἱεραρχίας καὶ περισσότερο κοινωνία ἀρχηγῶν παρὰ εὐγενῶν· ἦταν κοινωνία δουλοπαροίκων, ὄχι δούλων…Μέσα στὴ γενικὴ ἀναρχία ἡ θέση τοῦ τυχοδιώκτη ἦταν μεγάλη, ἡ μνήμη τῶν ἀνθρώπων μικρή…..ὑπεροχὴ μιᾶς τάξης εἰδικευμένων πολεμιστῶν….δεσμοὶ προστασίας ποὺ δένουν ἄνθρωπο μὲ ἄνθρωπο…τεμαχισμὸς τῶν ἐξουσιῶν, πηγὴ ἀταξίας» (Marc Bloch, Ἡ φεουδαλικὴ κοινωνία, Κάλβος)

ὁποιαδήποτε ὁμοιότητα, μικρότερη ἢ μεγαλύτερη, μὲ τωρινὲς ἢ μελλοντικὲς καταστάσεις, κοινωνίες καὶ πρόσωπα εἶναι /θὰ εἶναι ἐντελῶς συμπτωματική.

2 Comments

 1. coerdia
  30/12/2010

  Εδώ με το Narbonne θα αλλάξετε το χρόνο; Ωραίο το παράδειγμα δε λέω.
  Καλή χρονιά και στους τέσσερεις!

 2. Γιάννης
  31/12/2010

  έτσι φαίνεται. Χρόνια πολλά χωρίς δντ και όλους αυτούς

Leave a Reply