Ξέφωτο

Information

This article was written on 05 Jul 2011, and is filled under Ἀπτερα δίποδα, Γενικώς, Γκιλοτίνες.

«Εντός εικοσιτετραώρων η κατάληψις της χώρας μας θα έχει συμπληρωθή. Ετσι η Ελλάς βγαίνει από τον πόλεμο- και βγαίνει οριστικώς από τον πόλεμον, καθ’ ον τρόπον εβγήκαν όλαι σχεδόν αι χώραι της ηπειρωτικής Ευρώπης. Δεν είνε μόνη η Ελλάς που ευρίσκεται εις αυτήν τη θέσιν. Από της Νορβηγίας μέχρι του Ταινάρου και από των Πυρηναίων μέχρι των παρυφών της Ουκρανίας υπάρχει δι’ όλους τους λαούς της Ευρώπης απόλυτος ταυτότητα εις τας πολιτικάς και άλλας συνθήκας της υπάρξεώς των. Αυτό δεν το λέγομεν προς παρηγορίαν μας. Τα λέγομεν διά να τονίσωμεν τη βασικήν κατά τη γνώμην μας αλήθειαν που δεν πρέπει ποτέ να φεύγη από τα μάτια μας, ότι δηλαδή τα ελληνικά προβλήματα που εδημιουργήθησαν από της 27ης Απριλίου δεν ημπορούν να αντιμετωπισθούν παρά εις το πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εφεξής αποτελούμεν μέρος ενός εκτεταμένου ηπειρωτικού συνόλου του οποίου όλα τα τμήματα θα έχουν αναποφεύκτως κοινότητα κατευθύνσεων και προπαντός κοινότητα συμφερόντων, οικονομικών και άλλων. Αυτή η ηπειρωτική σύλληψις της υποστάσεώς μας πρέπει να αποτελέση το πλαίσιον μέσα εις το οποίον θα κινηθούμε. Η τύχη μας είναι εφεξής αρρήκτως συνδεδεμένη προς την τύχη της γηραιάς Ηπείρου της οποίας αποτελούμεν τη νοτιοανατολικήν εσχατιάν».
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», 29/4/1941 (σήμερα ΤΟ ΒΗΜΑ)

«Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθησιν ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον, ότι λήξαντος του πολέμου, διά την Ελλάδα τουλάχιστον, ανοίγεται η περίοδος της ειρήνης και της εντός των πλαισίων της ειρήνης αυτής παραγωγικής δραστηριότητος… Αι γερμανικαί αρχαί εμφορούμεναι από τας φιλικωτέρας των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τας αρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν- περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία- εις πάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν».
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29/4/1941

5 Comments

 1. Herr K.
  06/07/2011

  Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι αυτή τη φορά μια παλλαϊκή αντίσταση θα αρκούσε για να αποτρέψει αυτά που συμβαίνουν.

 2. Γιάννης
  06/07/2011

  πράγματι, προς το παρόν δεν προβλέπεται η στρατιωτική κατοχή της χώρας και θα ήταν πολύ εύκολη η επίτευξη του σκοπού.

 3. Υπεύθυνος
  06/07/2011

  Στρατιωτική κατοχή; Μα τι είναι αυτά που λέτε;

 4. Γιάννης
  09/07/2011

  Υπεύθυνε,
  δεν είχαμε στρατιωτική κατοχή στο β’ ππ; δεν θα μπορούσαν να βρουν μιαν αιτία π.χ. να βομβαρδίσουν την χώρα, αν τα πράγματα χόντραιναν εις βάρος τους;

 5. Γιάννης
  09/07/2011

  http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2007634
  Σε συνέντευξή του στο εβδομαδιαίο γερμανικό περιοδικό Focus που κυκλοφορεί αύριο (Δευτ. 4.7.11) o κ. Γιούνκερ σημειώνει μάλιστα ότι η «κυριαρχία των Ελλήνων θα περιοριστεί δραστικά»

Leave a Reply