Ξέφωτο

Information

This article was written on 01 Jun 2012, and is filled under Ανεπίκαιροι στοχασμοί, Αριστερά, Είπαν.

Current post is tagged

, ,

2009-2012: Σύγκριση 2 προγραμμάτων, σύγκριση 2 κομμάτων

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας, στο να συγκρίνετε τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ του 2009 και του ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε σήμερα. Για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά, το κάνω εγώ εδώ, γιατί μερικά πράγματα κάνουν μπάμ. Σε ό,τι αφορά στα άλλα, κινούνται πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι κατά την προεκλογική περίοδο του 2009 το ΠΑΣΟΚ είχε υιοθετήσει την γραμμή Κατσέλη, ενώ σήμερα η ίδια κυρία στηρίζει άνευ όρων τον ΣΥΡΙΖΑ.

Προφανώς, και δεν είναι ίδια τα προγράμματα. Έχει μεσολαβήσει ένα μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να το ανατρέψει. Προσωπικά αμφιβάλλω για κάτι τέτοιο αλλά εν πάσει περιπτώσει. Εκείνο όμως που είναι ανάλογο, είναι η υποκατάσταση μιας οποιαδήποτε στρατηγικής πρότασης από μια ακατάσχετη παροχολογία. Αυτό είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις… Από εκεί και πέρα, αίσθηση κάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία. Αφορά ΟΛΟ στην διοικητική, οικονομική διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν έχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ επί της ουσίας, για τη γνώση, την μόρφωση των παιδιών κ.ο.κ. Σα να σου λέει, δηλαδής ότι η παιδεία είναι σαν ένα οποιοδήποτε κρατικό μπακάλικο…  Στο τέλος, του κειμένου παραθέτω τα σχετικά…

Σύνδεσμοι:

α) Η επικαιροποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ

β) Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ του 2009

============================================================

ΠΑΣΟΚ 2009

Για εργασία, οικονομία, φορολογία κλπ:

Εφαρμογή ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμα-
κας για όλα τα εισοδήματα. Οι αγρότες θα εξακολουθούν να φορολογούνται
όπως και σήμερα. Οι τόκοι θα φορολογούνται αυτοτελώς όπως και σήμερα.

Κατάργηση του ΕΤΑΚ και προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης πε-
ριουσίας με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να αρθούν οι αδι-
κίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακί-
νητη περιουσία. Δεν εξαιρείται ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που αξιοποι-
είται οικονομικά.

Επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορο-
λόγητο όριο, με στόχο τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών.

Φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή των
μερισμάτων, με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων. Με αφαίρεση
από το φόρο του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως φορολογία
κερδών, ώστε να αποκλειστεί η διπλή φορολόγηση εισοδήματος.

Φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των νομικών
προσώπων και προσωπικών εταιρειών, με στόχο την αύξηση των επενδύσε-
ων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.

Φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται, από βραχυχρόνιες χρη-
ματιστηριακές συναλλαγές με δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών.

Για τη νέα προοδευτική διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ενίσχυση της προστασίας
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ανέργων, σημαίνουν μια νέα δη-
μοκρατική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής
κοινωνικής συμφωνίας. Οι προτεραιότητές μας είναι:
Η
επανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών εποπτείας της λει-
τουργίας της αγοράς εργασίας, και ιδιαίτερα του Σώματος Επιθεωρητών Ερ-
γασίας.

Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με την πλήρη αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και την αναθεώρηση της
μεταναστευτικής πολιτικής, ώστε να μην εγκλωβίζονται οι μετανάστες στην
αδήλωτη απασχόληση.

Η ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενοικίαση εργαζομένων.

Η κατάργηση των νόμων που καταστρατηγούν και περιορίζουν τη
συλλογική αυτονομία, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ενίσχυση
των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η ενίσχυση του συστήματος προστασίας των εργαζομένων από τις ομαδικές
απολύσεις.

Η επέκταση των θεμελιωδών εγγυήσεων της εργατικής νομοθεσίας για κάθε
μορφή απασχόλησης, ιδιαίτερα της οικονομικά εξαρτημένης αυτοαπασχόλη-
σης, τα περίφημα «μπλοκάκια».

Η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού
και την ουσιαστική σύνδεση με πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας.

Για την εξωτερική πολιτική:

Σχέσεις ισοτιμίας με τις μεγάλες και ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις. Το
ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την προώθηση ισότιμων σχέσεων με τις ΗΠΑ, την εμ-
βάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία και την προώθηση της συνεργασίας με τις
αναδυόμενες δυνάμεις, όπως την Κίνα, την Ινδία, την Βραζιλία. Οι περιοχές
της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Ευξείνου αποτελούν στρατηγι-
κής σημασίας πεδία για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας.

Την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και την επίλυση του «Παλαιστινιακού».
Υποστηρίζουμε σθεναρά και με συνέπεια την ύπαρξη δύο κρατών, του Ισρα-
ήλ και της Παλαιστίνης, βασισμένων στην αμοιβαία αναγνώριση, τα οποία θα
συνυπάρχουν με ειρήνη και ασφάλεια. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εργαστεί
για την πραγματοποίηση διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό.

Την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών. Αξιοποιούμε το κύρος και τις παρα-
δοσιακές σχέσεις της χώρας που καλλιεργήθηκαν από τις Κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, για να προωθήσουμε το διάλογο των πολιτισμών και να κάνουμε ξανά
την Ελλάδα «γέφυρα» συνεννόησης.

Για τον στρατό:

Aλλαγή της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, με μείωση των μονάδων και στρα-
τοπέδων.

Προσανατολισμός των Ενόπλων Δυνάμεων στις περιοχές άμεσου επιχειρησι-
ακού ενδιαφέροντος.

Ενίσχυση της διακλαδικότητας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Βελτίωση της εκπαίδευσης και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων.

=======================================

Για την Κύπρο το ΠΑΣΟΚ του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου παρουσιάζεται ως πιο εθνικιστικό σε σχέση με τον τάχα ‘υπερπατριωτικό ΣΥΡΙΖΑ του Γλέζου, καθώς κάνει τη χάρη στον κυπριακό ελληνισμό να αναφέρει ότι πρόκειται για πρόβλημα εισβολής και κατοχής -σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που τουλάχιστον σήμερα το μόνο που είπε ήταν για τις άοκνες προσπάθειες του συντρόφου Μήτζο Κριστόφια :

PASOK: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει με συνέπεια μία πολιτική έναντι της Τουρκίας για την εμπέ-
δωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ευρωπαϊκή της προοπτική και
προτείνει μία Νέα Εθνική Στρατηγική για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περι-
οχή. Για το ΠΑΣΟΚ η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, δεν απο-
τέλεσε και δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει, στο
ακέραιο, όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως υποψήφια προς ένταξη
χώρα απέναντι στην Ε.Ε. και σε όλα τα Κράτη-Μέλη της, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα: κλπ,κλπ,κλπ, κλπ.

ΣΥΡΙΖΑ:

Η χώρα μας, αλλά και η Κύπρος υποστήριξε και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.
Δεν είδαμε όμως μέχρι σήμερα κάποιο αποφασιστικό βήμα από την άλλη μεριά, για την αποκατάσταση των μεγάλων αδικιών.
Ούτε καν κάποιο θετικό βήμα προς τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες του πρόεδρου Χριστόφια.

=====================================

Για την Τουρκία, φαίνεται τελικά πώς έχουμε γίνει και εμείς μια μεγάλη και υπεύθυνη δύναμη που καταρτίζει την πολιτική της βάσει σχεδίου και δεν την αλλάζει με καμία κυβέρνηση. Ως προς αυτό, η Ντόρα, ο Γιωργάκης και ο Τσίπρας να λένε και να γράφουνε τα ίδια πράγματα… λέτε να βάζουν τίποτα άλλο αντί για ζάχαρη στο καφενείο της βουλής;

ΠΑΣΟΚ: Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει με συνέπεια μία πολιτική έναντι της Τουρκίας για την εμπέ-
δωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ευρωπαϊκή της προοπτική και
προτείνει μία Νέα Εθνική Στρατηγική για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περι-
οχή. Για το ΠΑΣΟΚ η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, δεν απο-
τέλεσε και δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Η Τουρκία οφείλει να εκπληρώσει, στο
ακέραιο, όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως υποψήφια προς ένταξη
χώρα απέναντι στην Ε.Ε. και σε όλα τα Κράτη-Μέλη της, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα: μπλά, μπλα, μπλά, μπλά…

ΣΥΡΙΖΑ:

Να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με τις γειτονικές χώρες, πάντοτε στα πλαίσια του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που αυτό ορίζει.
Σε αυτά τα πλαίσια θα επιχειρήσουμε να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις της χώρας μας με τη Τουρκία.
Επιθυμούμε διακαώς τη βελτίωση των σχέσεών μας και θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν σε αυτή τη κατεύθυνση.
Πιστεύουμε πως και οι δύο λαοί πλήρωσαν βαρύ τίμημα από το ψυχρό πόλεμο που συνεχίζεται επι δεκαετίες στο Αιγαίο.
Δώσαμε έτσι την ευκαιρία σε τρίτες δυνάμεις και σε μεγάλα συμφέροντα να εκμεταλλευτούν τον ανταγωνισμό για να αυξήσουν τα κέρδη των πολεμικών τους βιομηχανιών.
Αυτός ο ανταγωνισμός πρέπει να σταματήσει.
Η ειρήνη πρέπει να επικρατήσει.
Αλλά η ειρήνη χρειάζεται δύο.

Η αλήθεια είναι ότι δε θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αν και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου δεν υπάρξει ανταπόκριση.
Η προσέγγιση και η συνεργασία χρειάζονται εκατέρωθεν βήματα, δεν γίνονται μονομερώς.
Σε αυτή τη κατεύθυνση θα προτείνουμε στους γείτονες άμεσα να προχωρήσουμε σε μορατόριουμ στις περαιτέρω αγορές μείζονων αμυντικών συστημάτων.

=====================

Ο ΣΥΡΙΖΑ για την Παιδεία:

ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
1.Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων για την παιδεία. Να παγώσουν όλες οι καταργήσεις –συγχωνεύσεις. Καμία απόλυση στην εκπαίδευση Να σταματήσουν όλες οι περαιτέρω  μειώσεις των κονδυλίων για την παιδεία και την έρευνα. Καμία απόλυση, κατάργηση της «εργασιακής εφεδρείας» και όλων των ευέλικτων μορφών εργασίας στην εκπαίδευση.
2.Διασφάλιση της χρηματοδότησης για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Αναπροσαρμογή της διάθεσης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
3. Εξασφάλιση της λειτουργίας και διοίκησης όλων των τύπων δημόσιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και των ΑΕΙ, το Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να επιλυθούν όλα τα βασικά ζητήματα λειτουργίας τους (σχολικά βιβλία, συγγράμματα, λειτουργικές δαπάνες, επαναλειτουργία σχολικών και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών). 25 μαθητές ανά τμήμα για την Β’βάθμια και προοπτικά 20 μαθητές για την Α’βάθμια. Προσπάθεια για κάλυψη  όλων των αναγκών σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και διασφάλιση της βιωσιμότητας των ερευνητικών κέντρων.
4. Ιδιαίτερο μέλημά μας είναι η άμβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Πρόγραμμα στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες καθώς και των σχολείων που λειτουργούν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Επαναφορά της ενισχυτικής διδασκαλίας. Δομές αλληλεγγύης και αντιμετώπισης της φτώχειας σε σχολεία και στα ΑΕΙ. Ανασυγκρότηση μαθητικής και φοιτητικής μέριμνας – σίτισης – στέγασης. Δωρεάν προληπτικός υγειονομικός έλεγχος των παιδιών που δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη. Αξιοποίηση όλων των ανενεργών κονδυλίων του Υπ Παιδείας για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού των νέων, δημιουργία κοινωνικών κυλικείων  είτε αυτοδιαχειριζόμενων κατά το παράδειγμα του ΑΠΘ, οργάνωση σχολικών συσσιτίων σε περιοχές με μεγάλα προβλήματα λόγω κρίσης.

Είναι χρέος μας να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και να συντονίσουμε, μέσα από ένα πραγματικό διάλογο όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, τους μαθητές, φοιτητές και γονείς για την αναγέννηση της Παιδείας του τόπου μας, του βασικότερου επενδυτικού κεφαλαίου που διαθέτουμε.

5 Comments

 1. Herr K.
  05/06/2012

  Eίναι μία ένδειξη, όχι ευχάριστη. Ωστόσο, (Σοπενχάουερ) “ο Λόγος είναι κάτι δευτερεύον, κάτι που ανήκει στα φαινόμενα … ενώ ο κύριος πυρήνας μέσα στον άνθρωπο είναι η βούλησή του”

  Με άλλα λόγια, ο Τσίπρας μπορεί να έχει χειρότερες, τις ίδιες ή καλύτερες προθέσεις από τον ΓΑΠ αλλά αυτό δεν θα κριθεί από τις ρητορείες του.

 2. Σκαντζόχοιρος
  05/06/2012

  Δεν θα κριθεί από το πρόγραμμά του, δεν θα κριθεί από τις ρητορείες του… Τότε από τί ακριβώς θα κριθεί; Διολισθαίνουμε, νομίζω, προς τον απόλυτο μεταμοντερνισμό…

  Ίσως γι’ αυτό να είχε μιαν βαθύτερη σημειολογία η παρουσία με τον Σλαβόϋ Ζίζεκ.

  Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις σε τέτοιες μεταμοντέρνες συνθήκες, όπου δεν έχει σημασία τίποτε παρά μόνο το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει χώρος καν για πολιτικό διάλογο

 3. Herr K.
  05/06/2012

  “Τότε από τί ακριβώς θα κριθεί;”
  Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Οτι δεν ξέρουμε. Η ομολογία άγνοιας δεν είναι σχετικισμός.

 4. skantzoxoiros
  05/06/2012

  Δεν ξέρουμε από τι θα κριθεί στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, όπου οι πολίτες αποφασίζουν στις κάλπες βάσει προγράμματος ποιός θα διαχειριστεί τις τύχες τους;

  Τότε τι την χρειαζόμαστε την διαδικασία; Μήπως να το ρίχναμε στο πόκερ, είναι πιο οικονομικό και πιο διασκεδαστικό από την δημοκρατία.

  Εν πάσει περιπτώσει, είναι δείγμα αποδοχής της ευρύτερης κατάρρευσης το να διολισθαίνει η συζήτηση σε τέτοια μονοπάτια κατά τη γνώμη μου…

  Καμία αλλαγή δεν συντελέσθηκε βαδίζοντας στο σκότος του αγνώστου.

  Υ.Γ. Επί της ουσίας, μια χαρά ξέρουμε. Όταν, για παράδειγμα, λες ότι θα βρείς τους πόρους από την ‘καταγραφή και την φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων’ (πράγμα που λέει ΚΑΘΕ κυβέρνηση πριν γίνει κυβέρνηση από το 2000 κι έπειτα) και μετά παραδέχεσαι ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία, και την ίδια στιγμή ισχυρίζεσαι ότι ΜΕΧΡΙ να τα βρείς τα λεφτά, θα τα παίρνεις από το ΕΣΠΑ και από τον μηχανισμό στήριξης (ενώ ταυτόχρονα ΚΑΙ θα έχεις καταγγείλει το μνημόνιο) μπορείς να κριθείς μια χαρά. Ήδη, μέσα στις διακηρύξεις σου αποδέχεσαι ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, πράγμα που δεν είναι και ο καλύτερος σύμβουλος για το τι θα επακολουθήσει…

 5. Herr K.
  05/06/2012

  “όπου οι πολίτες αποφασίζουν στις κάλπες βάσει προγράμματος”
  Δεν νομίζω να αποφασίζει κανείς – ή τουλάχιστον μια σημαντική μειοψηφία – βάσει προγράμματος. Ο ορθολογισμός δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο.
  Μου φαίνεται ότι πιο πολύ ακολουθεί τον εξής συλλογισμό:

  «Η ελληνική κοινωνία ξέρει ότι με αυτούς τους δύο (σ.σ.: Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) είναι τελειωμένη για πολλά χρόνια. Αντί λοιπόν να κάθεται άπραγη στη μέση της πεδιάδας και να τη γαζώνουν με τα πολυβόλα, πιθανότερο βλέπω να εφορμήσει για να καταλάβει το ύψωμα. Κι αν είναι να πέσει, ας πέσει τουλάχιστον μαχόμενη και αξιοπρεπής».
  http://anemogastri.blogspot.be/2012/06/blog-post_8372.html#more

  “Μήπως να το ρίχναμε στο πόκερ”
  Είναι όντως πόκερ, δεν έχεις άδικο.

  “Επί της ουσίας, μια χαρά ξέρουμε”
  Πιθανότατα, κατά μεγάλο ποσοστό. Το έχω εξάλλου εξαρχής παραδεχτεί.

Leave a Reply